O firmie

Blisko potrzeb Klienta

Uwaga: Zmiana nazwy firmy Proximus S.A.

Niniejszym informujemy, że na mocy postanowienia Sądu Rejonowego w Katowicach z dnia 25.04.2017 r. zmianie uległa nazwa Proximus S.A. na INDATA Cities S.A.

Zmiana w Proximus S.A. dotyczy nazwy firmy, a wszelkie pozostałe dane w tym NIP, KRS, numery telefonów i adres pozostają bez zmian. Podmiot funkcjonuje pod numerem KRS 0000317383, REGON 240700390 i NIP 6272618303.

Zmiana nazwy nie ma wpływu na kontynuację działalności przez ten podmiot i ważność zawartych wcześniej umów. Zgodnie z kodeksem spółek handlowych INDATA Citities S.A. z siedzibą w Katowicach jest prawnym następcą przekształconej spółki Proximus. W spółce INDATA Cities S.A. konsolidowane są wszystkie kompetencje oraz zasoby dla sektora administracji publicznej.

Jednocześnie wskazujemy, że działalność firmy w zakresie obsługi podmiotów z wyłączeniem administracji samorządowej,  będzie kontynuowana  pod nazwą INDATA Utilities S.A. o numerze KRS 0000604991, REGON 363987597 oraz NIP 8943075168.

Zmiany zostały dokonane w celu wyraźnego wydzielenia  obszarów kompetencji spółek i podniesienia jakości obsługi Klientów sektorowych w związku z dynamicznym rozwojem firmy.