O firmie

Blisko potrzeb Klienta

Rozmawiamy o poprawie efektywności w przedsiębiorstwach

Od czego zależy efektywność przedsiębiorstwa? Jakie konkretne wymagania są stawiane przez Zarządy osobom pełniącym role CFO w przedsiębiorstwach? Jakie narzędzia umożliwiają pracę oraz przepływ komunikacji pomiędzy dział...

Projekt rozbudowy środowiska wirtualnego dla dużego banku

Proximus S.A. zakończył rozbudowę środowiska macierzy klasy enterprise dla jednego z banków.  

Rozbudowa środowiska serwerowego w oparciu o technologię IBM

W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę licencji IBM, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni wybrał ofertę Proximus. W ramach podpisanej umowy Proximus dostarczył l...

Dostawy sprzętu dla sieci handlowej

Portugalskie przedsiębiorstwo będące właścicielem między innymi sieci handlowej Biedronka Jeronimo Martins Polska S.A. skorzystało z oferty Proximus w zakresie dostawy sprzętu pamięci masowej.

Usługi wsparcie rozwiązań wirtualizacyjnych dla telewizji Canal+

Proximus S.A. zrealizował zadanie obejmujące dostawę usług wsparcia technicznego dla licencji  oprogramowania VMware dla CANAL+ Cyfrowy S.A. Firma Proximus jako VmWare Solution Provider Enterprise Partner dostarcza oprog...

Usługi asysty technicznej oprogramowania Oracle dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, na mocy przetargu na świadczenie asysty technicznej Oracle, wybrał ofertę firmy Proximus. Integrator zapewnia wsparcie techniczne dla licencji oprogramowania oraz bazy danych.

Polityka bezpieczeństwa w Kancelarii Doradztwa Podatkowego

W  grudniu Proximus zrealizował projekt w zakresie budowy polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych dla Kancelarii Doradztwa Podatkowego. W ramach zadania eksperci  dokonali oceny stosowanej polityki na zgodność...

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wybrał Proximus

Oferta złożona przez firmę Proximus została uznana za najkorzystniejszą w przetargu ogłoszonym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2014....

Proximus współorganizatorem GIS DAY w Bytomiu

Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Bytomiu, organizator kolejnej edycji konferencji GISDAY 2013, zaprosił instytucje oraz firmy do współorganizowania tegorocznego święta GISu. To międzynarodowe wydarzenie, powstałe z i...

Wsparcie techniczne dla oprogramowania Oracle w NIK

Proximus wygrał postępowanie na zapewnienie świadczenia asysty technicznej producenta oprogramowania Oracle dla posiadanych przez Najwyższą Izbę Kontroli produktów Oracle.