O firmie

Blisko potrzeb Klienta

Technologia Microsoft w środowisku serwerowym

Proximus pomaga firmie JBG-2 Sp. z o.o. w rozbudowie środowiska serwerowego. Integrator złożył najkorzystniejszą ofertę na  dostawę licencji Microsoft. Pakiet Office Professional Plus 2013 usprawnia pracę zespołową, zape...

Świadczenie usług asysty technicznej licencji Oracle dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Proximus podpisał umowę z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii na świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji dla licencji Oracle będących w posiadaniu Urzędu.

Rozmawiamy o poprawie efektywności w przedsiębiorstwach

Od czego zależy efektywność przedsiębiorstwa? Jakie konkretne wymagania są stawiane przez Zarządy osobom pełniącym role CFO w przedsiębiorstwach? Jakie narzędzia umożliwiają pracę oraz przepływ komunikacji pomiędzy dział...

Projekt rozbudowy środowiska wirtualnego dla dużego banku

Proximus S.A. zakończył rozbudowę środowiska macierzy klasy enterprise dla jednego z banków.  

Rozbudowa środowiska serwerowego w oparciu o technologię IBM

W wyniku postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę licencji IBM, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni wybrał ofertę Proximus. W ramach podpisanej umowy Proximus dostarczył l...

Dostawy sprzętu dla sieci handlowej

Portugalskie przedsiębiorstwo będące właścicielem między innymi sieci handlowej Biedronka Jeronimo Martins Polska S.A. skorzystało z oferty Proximus w zakresie dostawy sprzętu pamięci masowej.

Usługi wsparcie rozwiązań wirtualizacyjnych dla telewizji Canal+

Proximus S.A. zrealizował zadanie obejmujące dostawę usług wsparcia technicznego dla licencji  oprogramowania VMware dla CANAL+ Cyfrowy S.A. Firma Proximus jako VmWare Solution Provider Enterprise Partner dostarcza oprog...

Usługi asysty technicznej oprogramowania Oracle dla Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, na mocy przetargu na świadczenie asysty technicznej Oracle, wybrał ofertę firmy Proximus. Integrator zapewnia wsparcie techniczne dla licencji oprogramowania oraz bazy danych.

Polityka bezpieczeństwa w Kancelarii Doradztwa Podatkowego

W  grudniu Proximus zrealizował projekt w zakresie budowy polityki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych dla Kancelarii Doradztwa Podatkowego. W ramach zadania eksperci  dokonali oceny stosowanej polityki na zgodność...

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wybrał Proximus

Oferta złożona przez firmę Proximus została uznana za najkorzystniejszą w przetargu ogłoszonym przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska na zakup usługi asysty technicznej dla oprogramowania Oracle w roku 2014....