O firmie

Blisko potrzeb Klienta

Wyższe kwalifikacje wyższa jakość świadczonych usług dla naszych Klientów

Producent technologii IBM przyznał firmie Proximus najwyższy status partnerski IBM Premier  Business Partner.   Znaczna większość producentów technologii IT definiuje obszary strategicznych kwalifikacji handlowych i tech...

Wdrożenie w ramach programu „Integracja Funkcji – IT” Grupy Tauron

Firma Proximus S.A. w ramach konsorcjum z  AIUT Sp. z o.o. zakończyła projekt „Wdrożenia systemu ITSM wspierającego procesy zarządzania w obszarze IT”  w Grupie TAURON  wraz ze  świadczeniem usług serwisowych oraz asystą...

Projekty IT i zarządzanie

Pod hasłem: „Projekty IT i zarządzanie” odbyło się X jubileuszowe spotkanie Meet IT 26-go czerwca 2014r. Jubileuszowe spotkanie pozwoliło na zebranie ekspertów i prelegentów dotychczasowych spotkań Meet IT.  Ekspert z fi...

Rozmawiamy o audytach bezpieczeństwa, które przeprowadza Proximus

12-go czerwca 2014r. expert ds. bezpieczeństwa w firmie Proximus, podczas spotkania Meet IT w Krakowie, poprowadził prelekcję „Od audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego do systemu zarządzania bezpieczeństwem informacj...

Wirtualizacja i rozwój infrastruktury Klientów w oparciu o technologię HP

Informujemy, że kolejny rok z rzędu Proximus odnowił status HP Silver Partner i otrzymał autoryzację w obszarze wdrożeń infrastruktury serwerowej. Co roku Integrator osiąga cele stawiane przez swoich partnerów w zakresie...

Licencje Microsoft dla Edukacji

Dzięki doświadczeniom oraz serii szkoleń i zdanych egzaminów przez pracowników firmy Proximus, integrator uzyskał kolejną certyfikację producenta Microsoft, Authorized Education Reseller (AER). Certyfikacja uprawnia do s...

Lokalizacja siedziby firmy w nowym biurowcu

Uprzejmie informujemy, że od 14-go kwietnia 2014 roku pracownicy spółki Proximus pracują i przyjmują Klientów oraz Partnerów w nowym energooszczędnym biurowcu. Siedziba firmy Proximus S.A. została przeniesiona z budynku ...

Wsparcie serwisowe dla Uniwersytetu Śląskiego

Oferta złożona przez firmę Proximus SA została uznana za najkorzystniejszą w postępowaniu ogłoszonym przez Uniwersytet Śląski, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą PzP.Proximus dostarcza usług...

Technologia Microsoft w środowisku serwerowym

Proximus pomaga firmie JBG-2 Sp. z o.o. w rozbudowie środowiska serwerowego. Integrator złożył najkorzystniejszą ofertę na  dostawę licencji Microsoft. Pakiet Office Professional Plus 2013 usprawnia pracę zespołową, zape...

Świadczenie usług asysty technicznej licencji Oracle dla Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii

Proximus podpisał umowę z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii na świadczenie usług asysty technicznej i konserwacji dla licencji Oracle będących w posiadaniu Urzędu.