O firmie

Blisko potrzeb Klienta

Współpraca w zakresie dostaw urządzeń

Proximus S.A. podpisał  Umowę Ramową z Polską Spółką Gazownictwa (Oddział we Wrocławiu) na dostawę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących.

Dostawa serwerów Lenovo dla produkcji

Na potrzeby  producenta komponentów elektromechanicznych i elektronicznych dla przemysłu AGD, motoryzacji i energetyki, Proximus S.A. dostarczył serwery marki Lenovo.

Akademia CIO 2016 za nami

Firma Proximus S.A. wspólnie z partnerem Hewlett Packard Enterprise, zorganizowała warsztaty poświęcone Nowoczesnym Technologiom HPE, w ramach corocznej Akademii IT CIO, która odbyła  się w Konopiskach 19-20 maja 2016 ro...

Umowa licencyjna Enterprise VMware (ELA) z Polską Grupą Energetyczną S.A.

W wyniku przeprowadzonego przez Polską Grupę Energetyczną S.A. (PGE) postępowania na realizację zadania pn.: „Dostawa licencji, uaktualnień i asysty technicznej licencji systemowych VMware w ramach umowy „ELA” (Enterpris...

Serwis infrastruktury przetwarzania danych IBM

W wyniku przeprowadzonego przez TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. postępowania na realizację zadania pn.: "Serwis infrastruktury przetwarzania danych IBM w Centrum Przetwarzania Danych TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.” ...

Sukcesywne dostawy sprzętu komputerowego dla TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.

Proximus Lider Konsorcjum z firmą Asseco, podpisał umowę z Tauron Obsługa Klienta na realizację dostaw sprzętu. Finalizacja kontraktu była konsekwencją wyboru Wykonawcy w Postępowaniu o udzielenie Zamówienia Niepubliczne...

Umowa na serwis pogwarancyjny serwerów i macierzy IBM

W wyniku przetargu nieograniczonego oferta firmy Proximus została uznana za najkorzystniejszą.Kolejny rok firma Proximus S.A. będzie świadczyć serwis pogwarancyjny serwerów i macierzy firm IBM dla Energa Operator S.A....

Wygrany przetarg na rozbudowę platformy IBM

W postępowaniu zorganizowanym przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. pn. "Rozbudowa platformy programowej IBM" oferta złożona przez Proximus S.A. została uznana za najkorzystniejszą. Wartość kontraktu 1 145 0...

Podpisaliśmy umowę z Polską Spółką Gazownictwa na dostawę serwerów

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego na dostawę infrastruktury serwerowej dla Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., jako najkorzystniejsza dla I części projektu została wybrana oferta Proximus. Wartość i...

Umowa na świadczenie usług serwisowych Oracle

Proximus S.A. podpisał umowę na realizację zadania pn: „Świadczenie usługi Asysty Technicznej i Konserwacji (ATiK) dla oprogramowania ORACLE dla TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o.”   Oracle to mocna strona marki Proximus ...