O firmie

Blisko potrzeb Klienta

Energa-Operator S.A. powierzyła zarządzanie projektem firmie Proximus

Energa Operator S.A podpisała umowę z Proximus S.A. na usługi zarządzania projektem Wdrożenia Systemu Obsługi Sprzedaży w Energa Operator S.A. w skrócie SOS-EOP.   Wsparcie oraz prowadzenie Biura Projektu dla  Energa Ope...

Urząd Miejski w Słupsku wybrał zakup od spółki Proximus

Oferta na sprzęt komputerowy złożona przez firmę Proximus w przetargu publicznym organizowanym przez Urząd Miejski w Słupsku  została wybrana jako najkorzystniejsza. Oferta odpowiadała na wszystkie wymagania określone w ...

Proximus prężnie rozwija kompetencje na rynku przemysłu i energetyki

Znane są już wyniki raportu Computerworld TOP200 za 2012 rok,  najbardziej wiarygodnego i prestiżowego opracowania dotyczącego polskiej branży teleinformatycznej. Firma Proximus znalazła się w pierwszej czwórce największ...

Rozbudowa środowiska serwerowo – macierzowego w PSE Operator S.A.

Proximus S.A. podpisał umowę z PSE Operator S.A. na „Modernizacja części macierzowej platformy DR” w oparciu o zaawansowane technologie IBM, lidera w zakresie innowacyjnych pamięci masowych.   Przedmiot zamówienia obejm...

Proximus wdraża system zarządzania energią w PKW S.A.

Umowa, którą  Proximus S.A. podpisał z Południowym Koncernem Węglowym S.A. obejmuje dostawę infrastruktury IT pod system pomiarowo-rozliczeniowy, modernizację układów pomiarowo – rozliczeniowych mocy i energii elektryczn...

Podniesienie dostępności systemów i aplikacji w PKP Informatyka

Na mocy przetargu PKP Informatyka Sp. z o.o  wybrała ofertę Proximus. Integrator dostarczył oraz skonfigurował oprogramowanie VMware. W ramach realizacji wdrożenia zostały dostarczone licencje oprogramowania VMware umożl...

Zarządzanie transportem w Poczcie Polskiej

Poczta Polska wybrała na mocy przetargu firmę Finder SA, która będzie świadczyć usługi lokalizacji i monitorowania pojazdów samochodowych za pomocą urządzeń systemu GPS z bezpośrednią transmisją danych.  Proximus, jako p...

Optymalizacja zużycia licencji w dużych przedsiębiorstwach

Proximus S.A., jako jeden z nielicznych partnerów Oracle został wyróżniony za kompetencje i wiedzę w zakresie przeprowadzania przeglądów zasobów licencyjnych.  Uprawnienia zostały przyznane przez Oracle License Managemen...

Serwis technologii IBM dla PSE Operator

Proximus S.A. integrator rozwiązań informatycznych dla sektora energetycznego świadczy usługi serwisowe dla PSE Operator S.A. Podpisany kontrakt dotyczy świadczenia usług serwisowych platformy sprzętowej i oprogramowania...

Usługi konsultingowe dla spółek z grupy PGE

Proximus S.A., integrator IT, posiadający doświadczenie we wdrażaniu systemów informacji przestrzennej GIS został wybrany jako firma doradcza przy analizie wykonalności projektu GIS, realizowanego przez PGE Systemy dla g...