O firmie

Blisko potrzeb Klienta

Proximus współorganizatorem GIS DAY w Bytomiu

Wydział Geodezji Urzędu Miejskiego w Bytomiu, organizator kolejnej edycji konferencji GISDAY 2013, zaprosił instytucje oraz firmy do współorganizowania tegorocznego święta GISu. To międzynarodowe wydarzenie, powstałe z i...

Wsparcie techniczne dla oprogramowania Oracle w NIK

Proximus wygrał postępowanie na zapewnienie świadczenia asysty technicznej producenta oprogramowania Oracle dla posiadanych przez Najwyższą Izbę Kontroli produktów Oracle.

Infrastruktura banku zbudowana na platformie IBM

Proximus dostarczył oraz  uruchomił urządzenia IBM System Storage SAN dla instytucji finansowej. Wybrana na mocy przetargu oferta integratora okazała się najkorzystniejsza. Proximus pomaga dużym przedsiębiorstwom w budow...

Rozwiązania Microsoft dla rozwoju przemysłu

Na potrzeby rozwoju przedsiębiorstwa, firma JBG-2 poszerzyła infrastrukturę o znaczący wolumen licencji Microsoft, które dostarczyła firma Proximus S.A.

Nowa lokalizacja firmy

Dd 14-go kwietnia 2014 roku pracownicy Proximus pracują w nowym biurowcu, (z budynku nr 3 do nr 8 ).

Licencje Microsoft dla Edukacji

Iegrator uzyskał kolejną certyfikację producenta Microsoft, Authorized Education Reseller (AER).

Modernizacja centrum danych PKP Intercity

Wdrożone przez spółkę Proximus technologie IBM pozwoliły w krótkim czasie zbudować funkcjonalne, przyjazne dla użytkowników biznesowych usługowe centrum danych w PKP Intercity gwarantując wysoki poziom wydajności, dostęp...

Usługi utrzymania, serwisu i wsparcia technicznego dla PSE S.A.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna ponownie w drodze przetargu powierzyła realizację serwisu spółce Proximus S.A. Podpisany kontrakt na kolejny rok współpracy dotyczy świadczenia usług serwisowych platformy...

Rozbudowa środowiska wirtualnego producenta urządzeń chłodniczych

Na potrzeby rozbudowy środowiska wirtualnego, producent profesjonalnych urządzeń chłodniczych JBG-2 skorzystał ze wsparcia firmy Proximus przy instalacji nowych serwerów HP ProLiant i macierzy HP 3PAR.   Celem projektu...

Integrator inwestuje w innowacyjne narzędzia

Proximus został dedykowanym partnerem w obszarze zarządzania procesami biznesowymi.  Firma Oracle przyznała spółce Proximus tytuł Oracle Unified Business Process Management 11g, który jest potwierdzeniem posiadania komp...