O firmie

Blisko potrzeb Klienta

Rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie Oleśnickim.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę licencji wraz z wdrożeniem zaawansowanych e-Usług powiatowych oraz udostępnieniem zasobów geodezyjnych, Powiat Oleśnicki 27.10.2017 roku podpisał umowę z konsorcjum.

Przed zespołem CITIES stoi ogromne wyzwanie, jakim jest realizacja dużego przedsięwzięcia dla powiatu oleśnickiego. Projekt obejmie wdrożenie kilku systemów tj. dialogu społecznego, komunikacji mobilnej, systemu workflow, analitycznego, zarządzania projektami,  oraz systemu współpracy z organizacjami pozarządowymi. Ponadto, nasz zespół wykona analizę obecnie istniejących procedur i dokumentów dotyczących  e-Usług, wdroży formularze e-Usługi na platformie ePUAP, a także zapewni szkolenia dla użytkowników.

Kolejne zadanie to rozbudowa funkcjonującego już w powiecie oprogramowania internetowego serwera danych przestrzennych wraz z dostawą licencji na oprogramowanie bazy danych. Wartość kontraktu wynosi 1,5 mln brutto.