O firmie

Blisko potrzeb Klienta

Współpraca w zakresie dostaw urządzeń

Proximus S.A. podpisał  Umowę Ramową z Polską Spółką Gazownictwa (Oddział we Wrocławiu) na dostawę wielofunkcyjnych urządzeń drukujących.