O firmie

Blisko potrzeb Klienta

Usługi wsparcia technologii Oracle

Na podstawie oferty, przyjętej w postępowaniu przetargowym w trybie przetargu nieograniczonego, 23-go czerwca 2016 roku została podpisana umowa pomiędzy Energa-Operator S.A. a Proximus S.A. na świadczenie usługi serwisu i wsparcia produktów ORACLE. Wartość kontraktu wynosi ponad 3 mln złotych brutto.