O firmie

Blisko potrzeb Klienta

Umowa licencyjna Enterprise VMware (ELA) z Polską Grupą Energetyczną S.A.

W wyniku przeprowadzonego przez Polską Grupę Energetyczną S.A. (PGE) postępowania na realizację zadania pn.: „Dostawa licencji, uaktualnień i asysty technicznej licencji systemowych VMware w ramach umowy „ELA” (Enterprise License Agreement) wybrana została oferta Konsorcjum spółek Indata Solution sp. z o.o. oraz Proximus S.A., należących do Grupy Indata S.A.

 

Zakres zadania obejmuje dostawę licencji VmWare wraz z uaktualnieniami i asystą techniczną oraz dostawę usług profesjonalnych producenta dla grupy kapitałowej PGE. Umowa licencyjna Enterprise VMware (ELA) maksymalizuje inwestycje VMware. Program oferuje efektywną kosztowo i wydajną czasowo ścieżkę do osiągnięcia pełnego potencjału środowiska wirtualnego. Organizacje zaangażowane w standaryzację VMware mogą rozważyć opcję ELA w celu maksymalnego skrócenia czasu od zamówienia do dostarczenia produktu dla końcowego użytkownika.

 

Dostępny dla wszystkich produktów i usług firmy Vmware program ELA daje możliwości o znaczeniu strategicznym. Dla każdego kwalifikującego się zamówienia licencji Vmware możliwe jest uzyskanie niższych kosztów licencji, a także wdrożenia, wsparcia oraz usług szkoleniowych dostępnych w VMware. Nasi Klienci mają możliwość określenia czasu korzystania z oprogramowania, otrzymują wgląd w budżet, stałą cenę dla cyklu ELA, a także stałą opłatę za przedłużenie dla wszystkich licencji pod koniec okresu funkcjonowania opcji ELA. Opcje ELA mogą być skonstruowane tak, aby pasowały do organizacji, w tym do ograniczeń w zakresie geografii, jednostki biznesowej, jednostek zależnych, użycia oprogramowania i wielu innych czynników.


INDATA S.A. jest holdingiem spółek informatycznych. Grupa dostarcza zaawansowane usługi IT i złożone produkty informatyczne poparte profesjonalnym doradztwem biznesowym. Realizujemy kompleksowe projekty informatyczne wspierające rozwój biznesu naszych partnerów, oferując im oprogramowanie dedykowane, oprogramowanie na bazie licencji własnych, świadczenie usług w zakresie outsourcingu IT, infrastruktury oraz świadczenie usług wspierających.